Ιστορία

Συνδεσμος Ευρωπαίων Καθηγητών της Σχολής Οhara

Ο Σύνδεσμος Ε.Ο.Τ.Α. μεταφέρει την έδρα του ανά τετραετία σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης. Οι Πρόεδροι στην ιστορία του Συνδέσμου Ε.Ο.Τ.Α.:

ΙΤΑΛΙΑ:
κ. Jenny Banti Pereira, Ιδρύτρια και
Πρόεδρος, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος
ΓΑΛΛΙΑ:
κ. Annik Gendrot,
Πρόεδρος, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος
ΕΛΒΕΤΙΑ:
κ. Eliane Gagneux,
Πρόεδρος, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος
ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
κ. Edeltraut Kokocinski,
Πρόεδρος, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος
ΟΛΛΑΝΔΙΑ:
κ. Jeannine Koster Riebroek,
Πρόεδρος, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος
ΕΛΛΑΔΑ:
κ. Ιωάννα Χαρίτου Μπάρτσικ,
Πρόεδρος, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος
ΒΕΛΓΙΟ:
κ. Greta Vervoort,
Πρόεδρος, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος
ΙΤΑΛΙΑ:
κ. Annamaria Ratto,
Πρόεδρος, τώρα Επίτιμος Πρόεδρος
ΓΑΛΛΙΑ:
κ. Anne Marie Morin,
Ενεργός Πρόεδρος
75, rue du Moulin Rouge
17000 La Rochelle – France
e-mail: amc.morin@orange.fr

H Ελλάδα εξελέγη έδρα του Συνδέσμου Ευρωπαίων Καθηγητών της Σχολής Ohara (E.O.T.A.) την τετραετία 2005 – 2009 υπό την προεδρία της Ιωάννας Χαρίτου-Μπάρτσικ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου “E.O.T.A.- Greece” αποτελείτο από μέλη του Συλλόγου Ανθοδετικής Ικebana Ohara.

<< ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ      ΕΠΟΜΕΝΗ >>